Milica Gomzi,Teodora Not,Zoran Pišl,Urelija Rodin,Ranko Stevanović,Marija Strnad-Pešikan,Hrvoje Tiljak i njegova djela - Knjižara Ljevak

.