Petar Kulišić,Vjera Lopac i njegova djela - Knjižara Ljevak

.