Biljana Pavelić,Velimir Srića,Ivan Strugar i njegova djela - Knjižara Ljevak

.