Marina Čubrić,Žarko Gazzari i njegova djela - Knjižara Ljevak

.