Miroslav Krleža i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 13

Miroslav Krleža

Miroslav Krleža rođen je 1893. u Zagre­bu. Već je svojim prvim knjigama iz doba društvene i kulturne krize potaknute Prvim svjetskim ratom dospio u središte javne po­zornosti, da bi njegovo opsežno i raznovr­sno djelo do kraja XX. stoljeća steklo status najvažnijega opusa hrvatske književnosti. Ogledao se u gotovo svim žanrovima mo­dernističkih poetika svoga doba, od avan­gardističkih drama (Kraljevo, Kolumbo) do romansirane društvene kronike (Zastave). U nizu naslova, nakon novelističkoga ciklu­sa iz domobranskoga života Hrvatski bog Mars izdvajaju se drame o Glembajevima (Gospoda Glembajevi, U agoniji, Leda), ro­maniPovratak Filipa Latinovicza i Na rubu pameti, pjesnička zbirka Balade Petrice Kerempuha, polemičke i esejističke knjige Moj obračun s njima i Deset krvavih godina, zapisi o putovanju Izlet u Rusiju i Davnim danima te fragmenti Dnevnika. Poticao je kritičko preispitivanje vrijednosti i mitova, zagovarajući hrvatski kulturni izraz kao sa­morazumljiv i održiv u zajednici slobodnih naroda. Od 1950. vodio je Leksikografski zavod, koji se poslije njegove smrti, 1981. u Zagrebu, po njemu i zove. Krleža je bio poticajan sugovornik, njegove se opaske pamte i prepričavaju, a u marginalijama se i sam stopio s ambijentom čiji sudbinski okvir, za razliku od svojih osporavatelja, nije poricao.

Aktivni filteri

-50%
119,00 HRK 59,00 HRK
119,00 HRK 59,00 HRK
-40%
149,00 HRK 89,00 HRK
149,00 HRK 89,00 HRK
-60%
149,00 HRK 60,00 HRK
149,00 HRK 60,00 HRK
-57%
140,00 HRK 60,00 HRK
140,00 HRK 60,00 HRK
-56%
135,00 HRK 60,00 HRK
135,00 HRK 60,00 HRK
-68%
185,00 HRK 60,00 HRK
185,00 HRK 60,00 HRK
-64%
165,00 HRK 60,00 HRK
165,00 HRK 60,00 HRK
-65%
280,00 HRK 99,00 HRK
280,00 HRK 99,00 HRK
-64%
165,00 HRK 60,00 HRK
165,00 HRK 60,00 HRK
-65%
280,00 HRK 99,00 HRK
280,00 HRK 99,00 HRK
149,90 HRK
119,00 HRK
59,00 HRK 119,00 HRK
O gradovima i ljudima
89,00 HRK 149,00 HRK

Pisma

60,00 HRK 149,00 HRK
60,00 HRK 140,00 HRK
60,00 HRK 135,00 HRK
60,00 HRK 185,00 HRK
60,00 HRK 165,00 HRK
99,00 HRK 280,00 HRK
60,00 HRK 165,00 HRK
99,00 HRK 280,00 HRK
59,00 HRK
O umjetnosti i umjetnicima