Jadranka Jošić,Tatjana Putar i njegova djela - Knjižara Ljevak

.