Edita Slunjski i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 5

Edita Slunjski

Edita Slunjski rođena je 30. 5. 1966. Diplomirala je predškolski odgoj na Pedagoškoj akademiji u Čakovcu i pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega je nekoliko godina radila kao odgajateljica i pedagoginja u dječjim vrtićima. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirala je na temi Integrirani predškolski kurikulum i doktorirala na temi Stvaranje organizacije koja uči i sukonstrukcija predškolskog kurikuluma. Docentica je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Objavila je 18 znanstvenih i 16 stručnih radova te 6 knjiga i priručnika. Kontinuirano unapređuje odgojno-obrazovnu praksu u nekoliko vrtića.

Aktivni filteri

Procesa učenja djece i odraslih kao alat razvoja kurikuluma

Priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje
Priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje