Blanka Brkašić,Gordana Potnar-Matković,Tanja Španjić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.