Hrvoje Negovec,Damir Pavlović i njegova djela - Knjižara Ljevak

.