Đurđica Salamon,Boško Šego i njegova djela - Knjižara Ljevak

.