Aleksandra Habuš,Dubravka Stričević,Vera Tomašić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.