Ivan Halasz,Vesna Petrović Peroković,Dubravka Turčinović i njegova djela - Knjižara Ljevak

.