Toma Gvozdanović,Zoran Ikica,Igor Kos,Ljiljana Milijaš,Nenad Milijaš,Gordana Sekulić-Štivčević,Tamara Srnec,Ljiljana Zvonarek i njegova djela - Knjižara Ljevak

.