Ivan Halasz,Dubravka Turčinović i njegova djela - Knjižara Ljevak

.