Aleksandra Habuš,Vera Tomašić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.