Ivan Habdija i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Ivan Habdija

Gimnaziju završio u Bjelovaru 1963, biologiju diplomirao 1967. u Zagrebu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF), pri kojem je 1975. doktorirao tezom Brzina strujanja vode i saprobiologijski procesi u gorskim tekućicama, a 1990. postigao je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu i doktorat iz biotehničkih znanosti tezom Utjecaj organskih onečišćenja na fizičko-kemijska svojstva vode rijeke Save na području od Krškog do Siska. Po diplomiranju je asistent u Zoologijskom zavodu, 1977. docent, 1986. izvanredni te 1989. redoviti profesor zoologije na PMF. God. 1988–90. pročelnik je Biološkog odjela, 1992–95. predstojnik Zoologijskog zavoda. Usavršavao se u Bundesanstalt für Gewässerkunde u Koblenzu (1970–71, 1977), na Sveučilištu u Bonnu (1972), u Institut für Gewässergüte u Beču (1987) i u Bayerische Landesanstalt für Wasserforschung u Münchenu (1989). Član je stručnih društava u zemlji i inozemstvu, a 1992–99. i član predsjedništva te voditelj ekspertne grupe za saprobiologiju međunarodne organizacije za istraživanje Dunava (Internationale Arbeitsgemeinschaft Donauforschung der Societas Internationalis Limnologiae) sa sjedištem u Beču. Glavno je područje njegova znanstvenog rada ekologija beskralježnjaka u kopnenim vodama; posebice se bavi biocenotičkom strukturom i funkcionalnom organizacijom bentoskih zajednica ovisno o prostornim i sezonskim promjenama u kemizmu vode i kompleksu fiziografskih činitelja. Također istražuje trofičke i energetske odnose u akvatičkim zajednicama uvjetovane količinom i vrstom raspoložive hrane. Znanstvene i stručne radove objavljuje u časopisima Ekologija (Beograd 1969–71), Acta hydrochimica et hydrobiologica (Dresden 1977, 1986, 1994), International Association of Theoretical and Applied Limnology (Stuttgart 1977, 1989, 1995), Periodicum biologorum (1988, 1992, 1997), Archiv für Hydrobiologie (Stuttgart 1993, 1997), Hydrobiologia (Hag 1993), International Review of Hydrobiology (Berlin 1995), Aquatic Science (Basel 1996). Suautor je skripata te priručnika za praktičnu nastavu iz opće zoologije i zoologije beskralježnjaka.

Aktivni filteri