Viktorija Gadža,Nikola Milanović,Rudi Paloš,Dušan Vuletić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.