Ljiljana Kovačević,Gordana Pavlović i njegova djela - Knjižara Ljevak

.