Slavica Kovač,Mirjana Jukić,Marijana Bašić,Meri Juričev Dumpavlov i njegova djela - Knjižara Ljevak

.