Damir Miloš i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Damir Miloš

Damir Miloš, rođen 12. studenog 1954. u Rijeci. Nakon završene srednje škole upisao se na Filozofski fakultet u Zagrebu i diplomirao Filozofiju i Fonetiku (kao dva A predmeta) i stekao stručni naziv profesora filozofije i fonetike. 1983. godine upisuje se na postdiplomski studij na Katedri za filozofiju Filozofskog fakultete u Zagrebu. 1986. godine završio je program postdiplomskog obrazovanja za znanstveno usavršavanje u trajanju od četiri semestra i izradio magistarski rad Tijelo i govor, koji je iste godine obranio kod profesora Danila Pejovića i stekao stručni naziv magistra znanosti iz područja filozofije. Magistarski rad bavi se filozofskom antropologijom te posljedicama njezinih istraživanja na spoznajnu teoriju. Već prije stjecanja diplome počeo je raditi u Centru SUVAG (kod prof. Guberine) gdje se kao fonetičar bavio rehabilitacijom sluha slušno oštećene djece. Istodobno, stručno se usavršavao kod dr. Pansinija (u Vinogradskoj bolnici), kojemu je uža specijalnost bila dijagnostika. Tijekom pet godina suradnje s dr. Pansinijem bliže je se upoznao s problemima percepcije djece i ljudi sa slušnim i vidnim oštećenjima, što je bio i razlog pisanja magistarskog rada u kojemu je percepcija kao sinestezija osjetila bila osnovna tema.Od 2004. godine ima status samostalnog umjetnika i u potpunosti se posvetio pisanju. Od 2006. godine ponovno predaje na visokoškolskoj ustanovi, ovaj put u Rijeci na Akademiji primijenjene umjetnosti (Sveučilišta u Rijeci) gdje predaje kao vanjski suradnik "Filozofiju umjetnosti".

Aktivni filteri

-10%
79,00 HRK 71,10 HRK
79,00 HRK 71,10 HRK
71,10 HRK 79,00 HRK