Tanja Djaković,Zoran Krnjaić,Ramiza Kurtović,Božena Ratkaj i njegova djela - Knjižara Ljevak

.