Sonja Ivić,Marija Krmpotić,Gordana Kukić,Sandra Rep,Vesna Runac Marjanović,Andrea Škribulja i njegova djela - Knjižara Ljevak

.