Damir Kontrec i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Damir Kontrec

Damir Kontrec predsjednik je Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Diplomirao je 1989. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a tijekom karijere bio je je sudac Općinskog suda u Čakovcu i Varaždinu, predsjednik Općinskog suda u Varaždinu, zamjenik predsjednika Županijskog suda u Varaždinu. Sudac Vrhovnog suda postao je 2011. godine. Predsjednik je Udruge hrvatskih sudaca, član Državnog sudbenog vijeća, Izvršnog odbora European Network of Councils for Judiciary, Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu te većeg broja radnih skupina za izradu zakonskih i podzakonskih akata u Ministarstvu pravosuđa te Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Autor je i koautor nekoliko knjiga iz područja građanskog prava, posebice iz zemljišnoknjižnog prava, ovršnog prava i nasljednog prava i velikog broja znanstvenih te više desetaka stručnih radova iz područja građanskog prava.

Aktivni filteri