Vesna Dunatov,Jadranka Tomas i njegova djela - Knjižara Ljevak

.