Jadranka Jurić,Ankica Španić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.