Josip Jakšić,Karolina Manda Mićanović i njegova djela - Knjižara Ljevak

.