Gunter Kramer i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Gunter Kramer

Günter Krämer, rođen 1952. u Njemačkoj, studirao je psihologiju i medicinu na Sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu. Od 1982. do 1994. bio je viši liječnik na Neurološkoj sveučilišnoj klinici u Mainzu, gdje je proučavanje epilepsije bio jedan od njegovih prioriteta. Od 1994. do sredine 2013. bio je viši savjetnik i medicinski direktor Švicarskog centra za epilepsiju u Zürichu, a od sredine 2013. godine radi u Neurozentrum Bellevue.

Dr. Krämer je član švicarskih, njemačkih i američkih profesionalnih društava. Od 2001. godine predsjednik je Švicarske lige protiv epilepsije, te član brojnih nacionalnih i međunarodnih stručnih odbora. Bio je član Povjerenstva za terapiju epilepsije Međunarodne lige (ILAE) od 2009. do 2013. i njihove obrazovne komisije od 2013. do 2017. godine. Godine 2003. dobio je nagradu ILAE-ovog veleposlanika za epilepsiju.

Autor je / koautor ili izdavač / ko-urednik brojnih stručnih knjiga i časopisa, a objavio je i nekoliko knjiga za one koji su pogođeni i njihove rodbine.

Aktivni filteri

150,00 HRK