Mirela Slukan Altić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Mirela Slukan Altić

Mirela Slukan Altić (1969.) suvremena je hrvatska povjesničarka.

Diplomirala je geografiju 1992. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je na istom odsjeku 1999. godine. Od tada se bavi historijskom geografijom i historijskom kartografijom. Uže područje njenog znanstvenog djelovanja jest povijesna geografija jugoistočne Europe s težištem na povijest granica i upravno-teritorijalnog ustroja, razvoj naselja kao i proučavanje starih zemljopisnih karata te njihova interpretacija kao izvora za povijest.

Od 2005. godine zaposlena je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar kao znanstveni savjetnik za područje povijesnih znanosti i voditelj Centra za urbanu i lokalnu povijest, a radi i na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Filozofskog fakulteta u Puli. Autor je povijesnih atlasa Bjelovara, Siska, Koprivnice, Hrvatske Kostajnice i Varaždina, a objavila je i više desetaka znanstvenih i stručnih radova, četrnaest knjiga te sudjelovala u više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Godine 2004. nagrađena je godišnjom nagradom za znanost «Oton Kučera» koja joj je dodijeljena za knjigu «Povijesna kartografija - kartografski izvori u povijesnim znanostima». Član je međunarodne komisije za povijest kartografije (Commission on the History of Cartography).

Nema pronađenih proizvoda