Johnmarshall Reeve i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Johnmarshall Reeve

Johnmarshall Reeve je profesor na Institutu za pozitivnu psihologiju i obrazovanje na Australskom katoličkom sveučilištu. Doktorirao je na Texas Christian University i završio postdoktorski rad na Sveučilištu u Rochesteru.
Istraživački interesi profesora Reevea usredotočeni su na empirijsko proučavanje svih aspekata ljudske motivacije i emocija s posebnim naglaskom na motivacijske stilove učitelja i motivaciju i angažman učenika tijekom aktivnosti učenja. Objavio je 75 članaka o motivaciji i 4 knjige.

Nema pronađenih proizvoda