Raffaella Sarti i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Raffaella Sarti

Raffaella Sarti predaje povijest na Sveučilištu u Urbinu. Autorica je brojnih studija o povijesti žena i spolnog identiteta, obiteljskih odnosa i kuće kao obiteljskog habitata te materijalne kulture na europskome Zapadu ranonovovjekovnoga razdoblja.

Nema pronađenih proizvoda