Estella Prukner - Radovčić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Estella Prukner - Radovčić

Estella Prukner-Radovčić diplomirala je veterinu na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine, magistrirala je znanost o peradi na istom sveučilištu 1987., a doktorirala je veterinarsku medicinu na istom sveučilištu 1990. godine. Pridružila se Fakultetu veterinarske medicine, prvo kao asistent, a zatim kao redoviti profesor bolesti peradi (stalni položaj) 2002. godine kako bi proširila kliničke usluge i istraživanja na području peradi. Godine 2006. postaje voditeljica Odjela za bolesti peradi i voditelj akreditiranog laboratorija za klamidiju. Članica je hrvatske radne skupine za pripremu pregovora s Poglavljem EU-a 12 (hrana i poljoprivreda), te predstavnik Republike Hrvatske u Odboru za domenu hrane i poljoprivrede u uredu COST, te član programskog odbora Horizon2020 SC2. Trenutno je viša potpredsjednica Europske federacije Svjetske udruge za peradarsku znanost i predsjednica Hrvatskog ogranka. Zajedno je uredila udžbenik Veterinarski priručnik i pregledala rukopise za brojne časopise. Autorica je više od 50 recenziranih članaka o peradarskim pitanjima i veterinarskoj mikrobiologiji i obrazovanju.

Aktivni filteri