Zdenka Gruden i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Zdenka Gruden

Zdenka Gruden, neuropsihijatrica i psihoterapeutkinja (Zagreb, 23. VI. 1937). Gimnaziju završila 1956. u Zagrebu, gdje je 1963. diplomirala na Medicinskom fakultetu i doktorirala 1980. tezom Grupna terapija roditelja u psihoterapiji djece sa školskim neuspjehom. God. 1965–68. specijalizira neuropsihijatriju u Općoj bolnici »Dr. Mladen Stojanović« (danas Klinička bolnica »Sestre milosrdnice«) u Zagrebu, gdje nakon specijalizacije radi u Dispanzeru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Trnje, osniva pedopsihijatrijsku službu u Domu zdravlja Peščenica te od 1971. djeluje u Zavodu za zaštitu mentalnog zdravlja djece i omladine (danas Specijalna bolnica za psihijatriju djece i mladeži) kao voditeljica Dnevne bolnice i od 1998. kao ravnateljica. Bavi se dječjom i adolescentnom psihijatrijom i psihoterapijom roditelja djece s emocionalnim problemima, napose u svezi sa školskim neuspjehom i mladenačkom delinkvencijom. U terapiji koristi psihoanalizu, psihodramu, transferne reakcije, autogeni trening. Posebice je razvila rad Dnevne bolnice kao specifične organizacijske jedinice u kojoj roditelji čine integralni dio terapijskog tretmana djece. Preventivno djeluje organizirajući u Zagrebu i izvan njega edukacijske skupine za odgajatelje u vrtićima, nastavnike u školama, socijalne radnike i medicinske djelatnike; bila je i voditeljica projekta Edukacija edukatora. Zauzima se za integralni psihoterapijski pristup djeci – ratnim stradalnicima. Stalna je sudska psihijatrijska vještakinja, napose pri odlukama o dodjeli djece kod rastava braka. Od 1981. znanstvena je suradnica zagrebačkoga Medicinskog fakulteta u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi. Radove objavljuje u časopisima: Socijalna psihijatrija (1971), Psihoterapija (1975, 1977, 1983), Naše zdravlje (1980), Engrami (Beograd 1983), Psihijatrija danas (Beograd 1983, 1989–90), Obrazovanje i rad (1986, 1989), Zrno (1992), Život i škola (1992–93), Školske novine (1993).

Nema pronađenih proizvoda