Petar Kriste i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Petar Kriste

Mr.sc. Petar Kriste (Dubrovnik, 5. siječnja 1936.), hrvatski političar. Studij ekonomije započeo je u Zagrebu, diplomirao je na Visokoj Školi političkih nauka Sveučilišta u Beogradu, a postdiplomski studij i stupanj magistra ekonomskih znanosti ostvario na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Završetak započetog postupka stjecanja doktorata ekonomskih znanosti na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu onemogućen mu je u sklopu općih mjera represije nakon sloma Hrvatskog proljeća. U dnevnom tisku i periodici objavio je više tekstova na političke, gospodarske i socijalne teme, te je i objavio tri knjige.

Aktivni filteri

168,00 HRK

Sjećanja i pogledi na Hrvatsku 1989. - 2002.