Karl Marx i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Karl Marx

Karl Heinrich Marx (Trier, Njemačka 5. svibnja 1818. – London, 14. ožujka 1883.), njemački filozof, ideolog komunističkoga i socijalističkoga pokreta. Utemeljitelj komunizma. Karl Heinrich Marx bio je utjecajan njemački filozof, politički ekonomist, te revolucionar, osnivač Međunarodnog saveza radnika ili Prve Internacionale. Iako je doktorirao filozofiju, puno se više bavio političkom aktivnošću i spisateljskom djelatnošću, a posebno ekonomijom. Težio je znanstvenoj analizi i kritici kapitalizma i smatra se jednim od najutjecajnijih teoretičara socijalizma i komunizma. Marx se redovito, uz Émilea Durkheima te Maxa Webera, navodi kao jedan od trojice principijelnih arhitekata modernih društvenih znanosti. Marxa se ponekad opisuje kao jednu od najutjecajnijih ličnosti ljudske povijesti.

Aktivni filteri