Tatjana Peroš-Golubičić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Tatjana Peroš-Golubičić

Prof. dr. sc. Tatjana Peroš-Golubičić, dr. med. specijalist pneumoftiziologije i uže specijalnosti pulmologije, diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega je uspješno završila specijalizaciju iz pneumoftiziologije. 2007. priznat joj je status uže specijalnosti iz pulmologije. Recenzent je u časopisima Current Opinion in Pulmonary Medicine, Case Reports in Pulmonology, Journal of Occupational Medicine and Toxicology, Journal of the Canadian Society for Clinical Investigation, Collegium Antropologicum, Acta Medica Croatica, Acta Clinica Croatica, Acta Dermatovenerologica, Medica Jadertina i Liječničkom Vjesniku. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodijelilo joj je godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti za 2008.godinu. Objavila je oko 177 stručnih i znanstvenih radova i nastavnih tekstova, a sudjelovala je i u izradi 12 udžbenika i stručnih knjiga.

Aktivni filteri