Dragan Zlatović i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Dragan Zlatović

Dragan Zlatović rođen je u Šibeniku 1962.godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1985.godine. Bio je ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku i Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku (1997.-2010.). Od 2010.godine viši je predavač, a od 2017. profesor visoke škole na Veleučilištu u Šibeniku. Intenzivno se bavi znanstvenim i stručnim radom, poglavito pravom intelektualnog vlasništva, trgovačkim, radnim i kazališnim pravom, pa je iz tih područja samostalno ili u koautorstvu objavio 18 knjiga i priručnika, te više od pedeset znanstvenih i preko 100 stručnih radova. Pročelnik je Upravnog odjela Veleučilišta u Šibeniku. Glavni je urednik Zbornika radova Veleučilišta u Šibeniku.

Aktivni filteri