Marija Lebedina Manzoni i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Marija Lebedina Manzoni

Redovita profesorica u trajnom zvanju na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je psihologiju 1982. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. godine, a 1992. godine, doktorirala je na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivni filteri