Mario Jareb i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Mario Jareb

Mario Jareb (Zagreb, 29. ožujka 1969.), hrvatski je povjesničar. Diplomirao je povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Magistrirao je iste godine na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (diploma nostrificirana 1998. godine). Od 1995. godine zaposlen je na Hrvatskom institutu za povijest, istražuje povijest Ustaško-domobranskog pokreta i Nezavisne Države Hrvatske. Od rujna 2001. do svibnja 2002. godine boravio je kao Fulbrightov stipendist na Ruskom i istočnoeuropskom institutu (Russian and East European Institute – REEI) Sveučilišta Indiana (Indiana University) u gradu Bloomingtonu, Indiana, SAD. Od 2003. godine predaje na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Od jeseni 2004. godine povremeno surađuje u Hrvatskoj enciklopediji Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.
Član je Matice hrvatske i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, u kojem djeluje i kao moderator sekcije "Mediji i oblikovanje javnog mnijenja".
Objavio veći broj znastvenih i stručnih članaka, uglavnom o povijesti Ustaško-domobranskog pokreta i Nezavisne Države Hrvatske te samostalno jednu knjigu na istu temu. Bavi se i povješću sporta.

Aktivni filteri

Uloga doktora Eduarda Luke Miloslavića

Od nastanka do travnja 1941.