Ankica Čilaš Šimpraga,Dubravka Ivšić Majić,Domagoj Vidović i njegova djela - Knjižara Ljevak

.