Mijo Bergovec i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 3

Mijo Bergovec

Mijo Bergovec rođen je u 1945. godine u Hodošanu u Međimurju. Osnovnu je školu pohađao u rodnom Hodošanu i u Čakovcu, nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Medicinski fakultet u Zagrebu upisao je 1970., a diplomirao 1975. godine. Specijalizaciju iz interne medicine obavio u Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice "Sestre Milosrdnice" u Zagrebu, specijalistički ispit položio 1983., nakon čega je nastavio rad u istoj instituciji. Medicinski interesi Mije Bergovca su intenzivna kardiologija, koronarna bolest srca, elektrokardiografija, prevencija kardiovaskularnih bolesti, utjecaj rata na pojavnost koronarne bolesti, organizacija suvremene kardiološke medicinske službe. Objavio je preko 200 radova. Nositelj je više međunarodnih i domaćih priznanja: Diplome i Povelje HLZ, najviše nagrade Hrvatskog liječničkog zbora "Ladislav Rakovac".

Aktivni filteri