Ivica Filipović i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Ivica Filipović

Izv. prof. dr. Ivica Filipović zaposlen je na Sveučilištu u Splitu, Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti. Na toj sastavnici Sveučilišta u Splitu nositelj je kolegija: Revizija, Računovodstvo proračunskog i neprofitnog sektora i Platni promet te jedan od nositelja kolegija Forenzika u bankarstvu i osiguranju. Osim toga, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu jedan je od nositelja kolegija Računovodstvo financijskih institucija, a na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu nositelj je kolegija: Revizija, Posebne revizije i Računovodstvo banaka. Obavljao je brojne poslove i dužnosti, kao što su: financijski direktor, direktor poduzeća, pomoćnik ministra unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine za materijalno-financijske poslove, direktor direkcije računovodstvenih, plansko-analitičkih i informatičkih poslova u banci, član uprave banke, predsjednik uprave banke… Trenutačno obnaša dužnost pročelnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. Ovlašteni je revizor i stalni sudski vještak za računovodstvo i financije. Predavao je u okviru više programa edukacije koji se odnose na certificiranje članova nadzornih i upravnih odbora te stjecanje zvanja „ovlašteni računovođa“ i „ovlašteni računovodstveni forenzičar“. Bio je, u 2016., član Stručne radne skupine za reviziju poreznog sustava i izradu novih zakonodavnih rješenja u poreznom sustavu Republike Hrvatske. Autor je knjige Revizija te autor odnosno koautor više od 50 znanstvenih i stručnih radova.

Aktivni filteri

150,00 HRK
399,00 HRK