Sastavili,priredili Greg Brooks,Simon Lupton i njegova djela - Knjižara Ljevak

.