Davor Piskač i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Davor Piskač

Davor Piskač rođen je 1968. u Zagrebu gdje je završio Matematičko-informatičku gimnaziju. Diplomirao je na kroatistici Filozofskoga fakulteta u Zagrebu 1995., a magistrirao 2002. Doktorirao je 2004. s disertacijom Književnoteorijski pogledi praškog strukturalizma. Studirao je i na Filozofsko teološkom institutu Družbe Isusove. Bio je zaposlen kao srednjoškolski profesor, kao tajnik i lektor časopisa «FORUM» Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Radio je četiri godine kao lektor na sveučilištima u Republici Mađarskoj, a dvije godine na Karlovom sveučilištu u Pragu. Četiri je godine radio kao predavač na Filozofskom fakultetu u Puli, a od 2008. je zaposlen na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu programa međusveučilišne suradnje radi i kao gostujući profesor na Sveučilištu u Torontu na Odjelu za slavenske jezike i književnost. Do sada je objavio više od 20 znanstvenih radova, jednu knjigu, više stotina stručnih članaka te sudjelovao na više od 30 znanstvenih skupova. Član je nekoliko domaćih i stranih uredništava časopisa za književnost.

Nema pronađenih proizvoda