Josip Tica i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Josip Tica

Josip Tica rođen je 5. ožujka 1976. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i srednju ekonomsku školu završio je u Zagrebu. Ekonomski fakultet u Zagrebu upisao je 1994. godine, a diplomirao je 1999. godine. Iste godine se zapošljava na radnom mjestu mlađeg asistenta i upisuje poslijediplomski studij “Politika privrednog razvoja” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Magistarski rad “Tranzicijski učinci na djelotvornost i makroekonomsku regulaciju hrvatskog stambenog tržišta” obranio je 2002. godine, a doktorsku disertaciju “Makroekonomska analiza realnog tečaja u tranzicijskim uvjetima hrvatskog gospodarstva” obranio je 2005. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu bira se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto Docenta u području društvenih znanosti, polje ekonomija 2006. g.,izvanrednog profesora 2011. g., a redovitog profesora 2016. godine. Tijekom rada na fakultetu objavio je ukupno sedamnaest radova u znanstvenim časopisima. Djelatno je sudjelovao sa objavljenim znanstvenim radovima na 12 međunarodnih znanstvenih konferencija i 13 domaćih konferencija i skupova. Objavio je dvije monografije, kourednik je sveučilišnog udžbenika grupe 18 autora iz Gospodarstva Hrvatske, a kao koautor je sudjelovao u izradi tri sveučilišna udžbenika. Recenzent je u 11 domaćih i međunarodnih časopisa i član je uređivačkog odbora u časopisima Ekonomski pregled i Contemporary Economics.

Aktivni filteri