Nassim Nicholas Taleb i njegova djela - Knjižara Ljevak

.