Mislava Bertoša i Tvrtko Vuković i njihove knjige | Knjižara Ljevak

.

Mislava Bertoša i Tvrtko Vuković

Prof. dr. Mislava Bertoša

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je filozofiju i opću lingvistiku. Magistrirala je 2002. godine na Sveučilištu u Zadru, a doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine. Od 2000. godine zaposlena je na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, trenutačno kao izvanredni profesor i predstojnica Katedre za semiologiju.

Bavi se temama s područja onomastike, sociosemiotike i semiologije, analiza diskursa, odnosa jezika i identiteta te jezika i roda. Sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata te na dvadesetak znanstvenih skupova. Predaje na Poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Glavna je urednica časopisa Suvremena lingvistika i zamjenica voditelja doktorskog studija lingvistike. Objavila je tri knjige i niz radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Od akademske godine 2013/2014. do 2017/2018. obavljala je dužnost pročelnice Odsjeka za lingvistiku.

Voditeljica je bilateralnog projekta Odnos slike i teksta u reklamama u tisku s Odsjekom za lingvistiku Sveučilišta u Beču (2015-2017). Kao glavni istraživač u Hrvatskoj od 1. ožujka 2016. do 1. ožujka 2019. sudjelovala je u provedbi projekta iz okvira Obzor2020 ACCOMPLISSH – ACcelerate CO-creation by setting up a Multi-actor PLatform for Impact from Social Science and Humanities...

Prof. dr. sc. Tvrtko Vuković

Rođen je u Slavonskom Brodu 1969. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je studij kroatistike. Na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlio se kao asistent na Katedri za noviju hrvatsku književnost 2000. Doktorski rad pod naslovom Modeli prikazivanja kvorumaškoga pjesništva: Subjekt, svijet, tekst kao interpretativno iskustvoobranio je 2004. te je stekao akademski stupanj doktora znanosti. U suradničko zvanje višeg asistenta izabran je 2005. Od 2005. do 2007. radio je kao viši lektor i predavač za hrvatski jezik i književnost na Sveučilištu Sorbona u Parizu.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2008, u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora 2013, a u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 2019. Radove je izlagao na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima i skupovima s međunarodnim sudjelovanjem. Kao gost predavao je na Sveučilištu Adam Mickiewicz u Poznanju, Šleskom sveučilištu u Katovicama, Jagelonskom sveučilištu u Krakovu, Masarykovom sveučilištu u Brnu. Bio je pozvani predavač na seminarima Zagrebačke slavističke škole 2009, 2010, 2011 i 2012, 2016, 2018. Surađivao je pri izradi Leksikona hrvatskih pisaca,Leksikona hrvatske književnosti – djelate Enciklopedije hrvatske književnostii Leksikona Antuna Gustava Matoša Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Radio je kao istraživač na znanstvenim projektima Modeli hrvatskoga pjesništva 20. stoljeća,Hrvatsko pjesništvo od romantizma do postmodernizma i Odnos kultura-društvo u hrvatskoj modernizaciji.

Bio je voditelj znanstvenog projekta Hrvatsko pjesništvo od romantizma do postmodernizma, istraživačkog sveučilišnog projeka Nenormalni u hrvatskoj kulturi i književnosti na prijelazu 19. i 20. stoljeća, voditelj književnog smjera Poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog studija kroatistike, predstojnik Katedre za noviju hrvatsku književnost, voditelj Zagrebačke slavističke škole u dva mandata. Bio je također predsjednik Goranova proljeća, središnje nacionalne pjesničke manifestacije.

Objavio je četiri samostalne znanstvene knjige, priredio je i uredio desetak znanstvenih zbornika i pjesničkih panorama, suautor je školskih udžbenika i kritičkih izdanja djela kanonskih autora. Trenutno je zamjenik voditelja poslijediplomskoga sveučilišnog studija Hrvatska filologija u interkulturnome kontekstute urednik teorijske edicije Drugi smjer u izdavačkoj kući Meandar. Znanstvene i stručne članke te recenzije redovito objavljuje u periodici. Područja užeg znanstvenog interesa su mu teorija lirike, psihoanaliza, odnos modernističke književnosti i i kulture 19. stoljeća te politika književnosti.

Aktivni filteri

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7.53450 kn