Rudi Tomić i njegove knjige | Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Rudi Tomić

Rudi Tomić rođen je 8. kolovoza 1933. u Donjim Radišićima (Ljubuški, BiH). Osnovnu školu završio je na Humcu, nižu gimnaziju na Širokom Brijegu, medicinsku (preventivnu) školu u Mostaru i vojnu medicinsku školu u Mariboru.

Od 1959. godine živi u Torontu (Kanada) gdje je emigrirao i nastavio borbu za Hrvatsku riječju i djelom.

Do sada je napisao bezbroj članaka, eseja, prikaza, studija i pjesama.

Jedan je od utemeljitelja i nakladnika Hrvatskog puka. Sudjelovao je u utemeljenu Hrvatskog republikanskog društva "Bugojno", Mjesnog odbora HNV-a "Bugojna", Hvatske informacijske službe u Kanadi i Hrvatskog odbora za ljudska prava.

Aktivni filteri