.

Medicina

Aktivni filteri

  • Nakladnik: Naklada Slap
598,50 HRK
598,50 HRK
252,00 HRK

Osnove građe tijela čovjeka

210,00 HRK

Subjektivni kriteriji za objektivne procjene u forenzičkoj dijagnostici i terapiji

1.260,00 HRK
150,00 HRK
1.260,00 HRK
Stomatološki atlas; 3. prerađeno i prošireno izdanje
Atlas anatomije čovjeka u 3 sveska tablice
Kognitivno-bihevioralna terapija u radu s djecom i mladima - Vodič za kliničare
160,00 HRK
Napredak u psihoterapiji
MKB-10 klasifikacija duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja u djece i adolescenata
231,00 HRK
Manično-depresivni poremećaj
1.260,00 HRK
Stomatološki atlas
168,00 HRK
Kako naučiti nositi se s bolešću: korisne informacije za bolesnike i članove njihove obitelji
252,00 HRK
180,00 HRK
Što biste trebali znati kako biste ostali mladi
Udžbenik i atlas u boji za studente i praktičare : 1079 slika...
441,00 HRK
252,00 HRK