.

Medicina

Stručna literatura iz područja medicine. Pronađite naslove hrvatskih i svjetskih stručnjaka iz medicine te pronađite literaturu za srednje škole i fakultete. Od početaka medicine do najnovijih pristupa u medicini.

Aktivni filteri

483,00 HRK
483,00 HRK
840,00 HRK
840,00 HRK
168,00 HRK
168,00 HRK

Četvrto izdanje

598,50 HRK
252,00 HRK

Osnove građe tijela čovjeka

483,00 HRK

2. dopunjeno i obnovljeno izdanje

126,00 HRK

- precizna medicina

Dijagnostika i liječenje
126,00 HRK
483,00 HRK

u praksi

210,00 HRK

Subjektivni kriteriji za objektivne procjene u forenzičkoj dijagnostici i terapiji

840,00 HRK
168,00 HRK

u zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

147,00 HRK
336,00 HRK
treće, nepromijenjeno izdanje
126,00 HRK
420,00 HRK
315,00 HRK

Tuberkuloza i malarija u Istarskoj provinciji 1918.-1940.

Uz desetu obljetnicu rada Odjela za prve psihotične poremećaje

3. prošireno i izmijenjeno izd.

294,00 HRK

Dijagnostički, kirurški, restaurativni i tehnički aspekti estetskog i funkcijskog sklada