.

Medicina

Aktivni filteri

483,00 HRK
483,00 HRK
840,00 HRK
840,00 HRK
168,00 HRK
168,00 HRK
Dijagnostika i liječenje
126,00 HRK
483,00 HRK

u praksi

210,00 HRK

Subjektivni kriteriji za objektivne procjene u forenzičkoj dijagnostici i terapiji

107,10 HRK 119,00 HRK
840,00 HRK
168,00 HRK

u zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

147,00 HRK
336,00 HRK
treće, nepromijenjeno izdanje
126,00 HRK
420,00 HRK
315,00 HRK
189,00 HRK 210,00 HRK

Tuberkuloza i malarija u Istarskoj provinciji 1918.-1940.

Uz desetu obljetnicu rada Odjela za prve psihotične poremećaje

72,00 HRK 80,00 HRK

3. prošireno i izmijenjeno izd.

294,00 HRK
185,00 HRK 379,00 HRK

Dijagnostički, kirurški, restaurativni i tehnički aspekti estetskog i funkcijskog sklada

252,00 HRK 357,00 HRK