Stručna literatura iz medicine (2)

.

Stručna literatura iz medicine

Stručna literatura iz područja medicine. Pronađite naslove hrvatskih i svjetskih stručnjaka iz medicine te pronađite literaturu za srednje škole i fakultete. Od početaka medicine do najnovijih pristupa u medicini.

Aktivni filteri

-20%
-20%
249,00 HRK -20% 199,20 HRK
249,00 HRK -20% 199,20 HRK
750,00 HRK

Udžbenik za studente medicine

892,50 HRK
126,00 HRK

Svijet sumanutih ideja

Urednici: Louise Hanna, Tom Crosby, Fergus Macbeth

Pouke iz prošlosti i poruke mladima

315,00 HRK

Udžbenik za studente preddiplomskih stručnih zdravstvenih studija

14. izdanje

Definicije i klasifikacija 

Prijevod 11. izdanja

787,50 HRK

Neuroznanstvene osnove i praktična primjena

493,50 HRK
378,00 HRK
231,00 HRK

Vodič za kliničare

143,20 HRK 179,00 HRK -20%
315,00 HRK
315,00 HRK
147,00 HRK
441,00 HRK

Vodič za praktičare

199,20 HRK 249,00 HRK -20%

2. izdanje

598,50 HRK

od fetalne do odrasle dobi