.

Medicina

Stručna literatura iz područja medicine. Pronađite naslove hrvatskih i svjetskih stručnjaka iz medicine te pronađite literaturu za srednje škole i fakultete. Od početaka medicine do najnovijih pristupa u medicini.

Aktivni filteri

483,00 HRK
483,00 HRK
840,00 HRK
840,00 HRK
168,00 HRK
168,00 HRK
119,00 HRK
126,00 HRK
147,00 HRK

Četvrto izdanje

598,50 HRK
252,00 HRK

Osnove građe tijela čovjeka

483,00 HRK

2. dopunjeno i obnovljeno izdanje

126,00 HRK

- precizna medicina

Dijagnostika i liječenje
126,00 HRK
483,00 HRK

u praksi

210,00 HRK

Subjektivni kriteriji za objektivne procjene u forenzičkoj dijagnostici i terapiji

840,00 HRK
168,00 HRK

u zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

147,00 HRK
336,00 HRK
treće, nepromijenjeno izdanje
126,00 HRK
420,00 HRK
315,00 HRK