Stručna literatura iz medicine

.

Stručna literatura iz medicine

Stručna literatura iz područja medicine. Pronađite naslove hrvatskih i svjetskih stručnjaka iz medicine te pronađite literaturu za srednje škole i fakultete. Od početaka medicine do najnovijih pristupa u medicini.

Aktivni filteri

300,00 HRK
300,00 HRK
462,00 HRK

Etiologija, dijagnostika, intervencije

Oslobodite se kroničnog osjećaja da ste nesretni

294,00 HRK

Promijenite svoje osjećaje mijenjajući način razmišljanja

s dopunama iz DSM-a-5

630,00 HRK

100 godina Patofiziologije u Hrvatskoj 1919./20. - 2019./20.

for students of medicine and dental medicine

152,00 HRK
239,00 HRK
700,00 HRK

Medicinski pomognuta oplodnja, IVF

drugo, obnovljeno i dopunjeno izdanje

For medical and dental students

200,00 HRK
400,00 HRK

Biopsihosocijalne odrednice zdravlja

140,00 HRK

priručnik za vježbe

300,00 HRK
108,00 HRK
63,00 HRK
168,00 HRK

Jučer, danas, sutra