Stručna literatura iz medicine

.

Stručna literatura iz medicine

Stručna literatura iz područja medicine. Pronađite naslove hrvatskih i svjetskih stručnjaka iz medicine te pronađite literaturu za srednje škole i fakultete. Od početaka medicine do najnovijih pristupa u medicini.

Aktivni filteri

2. izdanje

378,00 HRK
147,00 HRK

priručnik za bolesnike (i one koji to ne žele postati)

Indikacije, kontraindikacije i komplikacije

147,00 HRK
147,00 HRK

treće, promijenjeno izdanje

168,00 HRK
189,00 HRK
280,00 HRK
294,00 HRK

2., dopunjeno i izmijenjeno izdanje

Treće izdanje

378,00 HRK
336,00 HRK
231,00 HRK
231,00 HRK

Stara dama u novom ruhu

598,50 HRK

Udžbenik

483,00 HRK

Četvrto, dopunjeno i obnovljeno izdanje

462,00 HRK

Etiologija, dijagnostika, intervencije

Oslobodite se kroničnog osjećaja da ste nesretni

294,00 HRK

Promijenite svoje osjećaje mijenjajući način razmišljanja